• Ай Джи Инженеринг

Фирма АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е създадена през 2006 година с основен и постоянен предмет на дейност – доставка и монтаж на GPS системи и Разходомери.

Основател и собственик на фирмата е Иван Ладов.

В хода на трудните икономически условия в страната предлагаме GPS системи с Разходомери ( ЕМР ) към тях за отчитане разхода на дизелово гориво с точност до 99.9%, с цел ефективен контрол на изразходваното гориво и използване на техниката по предназначение. Предоставяме Ви високо ефективна система за проследяване на автомобили в реално време, независимо къде се намират, локализиране на всяка една точка от земната повърхност благодарение на дигитална карта, изготвяне и оптимизиране на маршрути, регистриране на събития, повишаване сигурноста на автомобилите, управление на автомобилен парк от комфорта на собственият ви дом или офис и изготвяне на всички видове справки в период до три години назад.

Ние сме единствената фирма в страната, която предлага разходомери, които отчитат реалното количество изразходваното гориво.ЕМР  (електронния мембранен разходомер) мери правата и обратна нафта, която излиза от резервоара с точност до 99,9%.

За новите модели камиони предлагаме измерване на изразходваното гориво като ползваме данни от КАН шината.

  • Мисия

Нашите усилия са съсредоточени към предлагането на иновативни системи за контрол и управление на автопаркове и предоставянето на продукт, който да елиминира възможността от кражби и злоупотреби.

Дейността ни е насочена изцяло към нуждите на различните клиенти.Ние от Ай Джи Инженеринг, работим с  фирми занимаващи се с различни видове дейности- от дистрибутори до тежка- механизация.В резултат от съвместната ни работа, ние знаем, че гъвкавостта и коректността към клиента са жизнено важни.Поради тази причина ние постоянно обновяваме и разширяваме своя продукт за да предоставим всичко необходимо, което е важно и в помощ на вас – КЛИЕНТА.

  • Конкурентни предимства.

– Фирма Ай Джи Инженеринг работи с апаратура, която сама произвежда.Ние предлагаме най-доброто съотношение качество-цена.Гарантираме сигурността на информация както и точността на нашия продукт.Разполагаме с професионални поддържащи екипи във всяка точка на страната.

– Успешно въвеждаме  иновативни продукти и оптимизирани услуги на пазара, както и разработка на специфични приложения по изисквания на клиента.При нас ще намерите отношение и подход на работа, ориентиран към вашите нужди.

След въвеждане на системата клиентите ни съкращават около 30 – 40 % от разходите си.