• Функции

Електронният разходомер МЕР позволява да бъдат наблюдавани следните  параметри:

  • Отчита изразходваното дизелово гориво. Допустимата грешка е под 0.1%. (Мери правата и обратна нафта, която излиза от резервоара)
  • Разход на горивото –  моментен,на 100 км, за период, литри в час
  • Обороти на двигателя
  • Нерегламентирано отклоняване на гориво от горивната система на МПС или  стационарни агрегати
  • Връзка между обороти, скорост и разход на гориво
  • Текущи координати на автомобила
  • Оптимални условия за работата на двигателя
  • Напрежение на акумулаторната батерия
  • Байпас

             Справка за изразходвано гориво:

за да уголемите изображението кликнете върху него

  • Какво е ЕМР и как работи?

Системата работи в съчетание с уникален високоточен разходомер, GPS тракер и контролер за разходомер.

 

Електронният мембранен разходомер се монтира на горивния път на превозното средство. Грешката при измерването на изразходваното гориво не надхвърля 1%.Системата позволява точно планиране на логистичните операции и разходите на горива за постигане на по-ефективна работа на машините, на които е монтирана.Данните от разходомера не могат да бъдат манипулирани по никакъв начин от шофьорите на превозните средства. Особено ценно е приложението на разходомера при транспортна, пътностроителна и селскостопанска техника. Бива удачно приложението на ЕМР и при стационарни дизелови машини, работещи в различни режими.Монтажът на системата отнема от 2 часа до 5 часа, в зависимост от вида на превозното средство.