•  Функционални възможности

– Наблюдение в реално време
– Местоположение; координати
– Позициониране спрямо маркиран обект или терен (вътре или извън обекта)
– Скорост на движение, ускоряване, спирачки, байпас, отваряне на врата и др.
– Обороти на двигателя
– Моментен разход на гориво (при монтиран разходомер или свързване с КАН шина)
– Данни от други монтирани датчици (при горивовози за зареждане на обекти, за посока на движение при циментовози и др.)
– Спящи  GPS устройства срещу кражби на автомобили
– Възможност за блокиране на двигателя при определени събития (сложно решение в правно отношение)

Възможност за отчитане нивото на горивото в резервоара посредством:
– Капацитивна сонда
– Съществуващи уреди за измерване нивото в резервоар

При изброените по горе варианти, източвания на до 5 литра не се отразяват.

За новите модели камиони предлагаме измерване на изразходваното гориво като ползваме данни от КАН шината.

  •  Какво е GPS и как работи?

Глобална система за позициониране от английски Global Positioning System  или GPS (Джи Пи Ес) е името на спътникова радионавигационна система, която дава възможност за определяне на положението, скоростта и времето на даден обект с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Глобалната система за позициониране е проектирана и контролирана от Министерство на отбраната на САЩ.Американските военни наричат системата „NAVSTAR GPS“ — „Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System“.Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на 6 орбити, на височина около 20 200 километра и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие се базира на измерването на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на базата на времето за разпространение на радиосигнала от спътника до потребителя.Първият от 24-те спътника, които формират сегашната GPS-групировка, е изведен в орбита на 14 февруари 1989 г. GPS Проектът е разработен през 1973 г. за преодоляване на ограниченията на предишните системи за навигация. Последният изстрелян до момента спътник е 52-ри по ред от създаването на системата през 1978 г. и е изведен в орбита на 6 ноември 2004 с помощта на ракетата „Delta II“ 

  •   Какво е GPRS?

GPRS от английски General packet radio service – пакетна радиовръзка за общо ползване e надстройка над мобилния стандарт от второ поколение GSM, която се използва за пакетно предаване на данни при мобилни комуникации. Най – общо GPRS ни служи за пренос на данните от GPS устройствата до сървърите ни.

  •  Как работи GPS системата?

Когато бъде монтирано в превозното средство, GPS устройството събира и обработва информация за движението и различните събития.Тази информация се изпраща към сървърите ни на кратки интервали от време и така вие имате достъп до нея през нашия уеб базиран софтуер.Не е необходима инсталация на софтуер.Нужно е само интернет връзка и браузъра Mozilla Firefox.Предоставяме ви потребителско име и парола, като има възможност за създаване на повече от един акаунт на един потребител за различните нива на достъп.

GPS устройствата работят навсякъде, където има GSM мрежа.Това покритие е налично във всяка една точка на земното кълбо, с изключение на тунели и други.При липса на GSM покритие устройството не спира да работи и записва данните за движение и събития.Когато GSM покритието се възстанови, то предава автоматично цялата събрана информация към сървърите ни.

GPS устройството съхранява получената и обработена информация в системна памет до 100 000 събития.

Устройството може да бъде монтирано на всякакъв вид превозни средства – коли, камиони, автобуси, агротехника, тежка пътно-строителна техника и други.Монтажа на GPS устройството отнема от 20 минути до 1 час.

Устройството може да работи с карти на всички възможни оператори в България, ако вече имате закупени пластики.Те обаче трябва да са дейта карти (карти за пренос на данни).