• Локализиране на превозни средства.
  • Бърз достъп до текущият статус на автомобила
  • Маркирани обекти (P.O.I.)
  • Пътни листа

Основни функции в софтуера за GPS проследяване:
•    Онлайн наблюдение – местоположение, скорост, обороти, напрежение на акумулатора, литри в час
•    Справки за изразходвано гориво и изминати километри за период ( при монтиран разходомер )
•    Бърз достъп до текущият статус на автомобила
•    Маркирани обекти (P.O.I.)
•    Справка за изминати километри в извънработно време
•    Пътни листа – дневни, месечни, за период от дни; справки за престои и маршрут
•    Справки за максимални и средни стойности на скоростта
•    Справки за посещения на терени и обекти
•    Модул за управление на автопарк – известия при изтичащи застраховки, винетки, смяна на масла, гуми и др.; справка за извършени ремонти
•    Възможност за експортиране на всяка една справка е Excel, PDF или директно изпечатване.
•    Пътни листа за водачи
•    Контрол на достъп за автомобили – интеграция със система за контрол на достъп, ползващи една чип карта и даващи възможност за справки от кой служител и кога е ползвано превозното средство.
•    Данни от други монтирани датчици (при горивовози за зареждане на обекти, за посока на движение при циментовози, датчици за разтоварване,температура  и др.)
•    Графични справки
•    Филтри за скорост, обороти, температура, акумулатор, байпас и др.
•    Модул за въвеждане на заредено количество гориво по фактури
•    Персонална парола за модифициране на фирмени данни.
•    Групиране и преименоване на превозни средства в онлайн наблюдение, както и възможност за въвеждане на норми и пълно описание на превозни средства с цел организация и пълен контрол над автопарка.
•    Възможност за асоцииране на престои както с реалния адрес, така и като маркиран обект или терен.

Софтуер за GPS устройства е с възможност за добавяне на справки и допълнителни функции и модули по изисквания на клиента!

Online наблюдение:                                                                 Месечен пътен лист:

 

Представяме ви високо ефективна уеб базирана система за проследяване на автомобили в реално време независимо къде се намират, локализиране на всяка една точка от земната повърхност благодарение на дигитална карта, изготвяне и оптимизиране на маршрути, регистриране на събития, повишаване сигурноста на автомобилите, управление на автомобилен парк от комфорта на собственият ви дом или офис и изготвяне на всички видове справки в период до три години назад.

Няма специални изисквания към компютъра, от който се осъществява наблюдението, както и инсталация на софтуер, тьй като той е уеб базиран.Необходима ви е само интернет връзка и браузъра Mozilla FireFox.

Благодарение на голямата база данни от информация за всяка част от земната повърхност може да видите адреса, на който се намира дадения камион, да определите радиус, в който да намерите всички бензиностанции, заведения, хотели, полицейски камери, полицейски засади и др. Също така освен текущата позиция на вашият автомобил може да получите информация за скорост, ускоряване, спирачки, обороти, температура, байпас и други събития като отваряне на врата, изключване на двигател, ниво на горивото в резервоара, зареждане на гориво и др.

Google Maps – водеща услуга в областа на дигиталните карти Ви дава възможност не само да видите как изглежда даден район, а също така може да избирате режим на картата: пътна, сателитна,хибридна или теренна, след което да анализирате маршрута на вашите автомобили.

Благодарение на модула за изготвяне и оптимизиране на маршрути можете бързо и лесно да създадете маршрут от една точка до друга плюс възможността да избирате междинни точки. Системата автоматично избира най-бързият маршрут между две точки с цел да се избегнат задръствания и пешеходни пътеки. Ако пък искате вие да определите маршрута, по който да се движи превозното средство имате възможност изрично да посочите нужните точки за свръзка. Така благодарение на изградения маршрут може да зададете политика за движение на всяко превозно средство и бързо и лесно да видите къде е нарушавана.

Много често се налага да следите дадено превозно средство изкъсо, но това не винаги е практически изпълнимо. Ето защо сме разработили опция за регистриране на събития, благодарение на които ще се налага да гледате монитора само когато е небходимо, а не през цялото време. Видовите събития са свързани със скорост, обороти, температура, смяна на шофьор, състояние на двигател, навлизане в даден терен, излизане от даден терен, време на шофиране, време на престои, и много други.

Изготвяне на справки е може би най-големият плюс на системата, защото позволява преглед на всички видове данни за минало време.

  • Основни опции

– Маркирани обекти (P.O.I.)

P.O.I. съкратено от Points of Interest е незаменима услуга при софтуерните програми за GPS проследяване. Накратко всеки наш клиент има възможност да маркира даден терен върху дигиталната карта, който да бъде асоцииран с име, описание и тип. Така например могат да бъдат маркирани обекти, където се извършва продажба на стоки, заведения където не би трябвало в радиус от тях камиона да спира и безброй други комбинации. Тъй като освен личните обекти за клиента понякога е наложително локализиране на други такива в дадена област. Така например когато наблюдавате вашето превозно средство може в зададен от вас радиус да изведете всички заведения, бензиностанции, полицейски радари и др. върху картата.

– Събития

Всяка една интелигентна система трябва да може да реагира на събития. За разлика от справките които позволяват да се провери поведението на автомобилите за даден интервал от време, натурата на събитията се различава по това, че състоянието на даден автомобил се показва в реално време само когато то е на лице при предварително дефинирани критерии.

Най-често регистрираните събития са следните:

– Превишена скорост:

Едни от най-честите катастрофи по пътя са именно заради превишената скорост. Една катастрофа причинена от невниманието на шофьора може да коства не само ново превозно средство на фирмата ами и куп други неща които е излишно да бъдат споменавани.

– Наближаване до обект:

Много често собствениците на превозни средства се интересуват кога даден автомобил е наближил даден обект, който е от значение за неговият бизнес. Обект може да бъде, полицейска засада, град, заведение и всичко, което съществува на географската карта

– Спиране на превозното средство:

Най-често това се използва когато искате да следите изкъсо шофьора къде спира за да може моментално да реагирате на случилото се събитие. Примери за места където може би не искате да спират вашите шофьори са неуторизирани бензионостанции, кафенета и др.

– Смяна на шофьора:

Има случай когато е от особено важно значение кога превозното средство се отстъпва на друг водач. Така когато датчика отчете ново id получавате известие, че курса на текущият шофьор е завършил и всичко което се случва с превозното средство след това е в ръцете на замения го водач.